Dr. Franc vitez Močnik
Franc Močnik, matematik in pedagog
(dr. Milan Hladnik, Idrijski razgledi 1992, št. 1–2)
Bibliografija Franca Močnika
(avtor: Jože Povšič)
O Močniku so pisali
(Digitalna knjižnica Slovenije)
Preizkusi svoje znanje o Močniku na kvizu
Reši Anagrame posvečene Močniku
(avtor: dr. Marko Razpet)

Franc Močnik, pisec matematičnih učbenikov
Napeljevanje is glave poshtevati, 1847

Preizkusi se v reševanju nalog iz Močnikovih računic

Nekaj besednih posebnosti v Močnikovih knjigah
Starim izrazom iz Močnikovih računic poišči sodobne sopomenke

Nekaj strani posvečenih Francu Močniku
Marko Razpet
Štefan Rutar
Slovenska biografija

Osnovna šola Cerkno po Močnikovih stopinjah
Večpredstavnostni matematični kvizi
2002 - PO STOPINJAH FRANCA MOČNIKA
2011 - PREMAKNIL BOM SVET
2013 - Z MATEMATIKO NAZAJ K NARAVI

Program prireditev ob 200-letnici rojstva
dr. Franca Močnika

Cerkno, september–oktober 2014

Program so pripravili:
Mestni muzej Idrija
Slovenski šolski muzej
Osnovna šola Cerkno
Filatelistično društvo Idrija
DMFA Slovenije
Občina Cerkno